موسسات فرهنگی هنری به شخصیت هایی حقوقی گفته می شود که به منظور نیل به مقاصد فرهنگی و هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی به ثبت می رسند و برای فعالیت چه به صورت شخصی ( حقیقی ) و یا موسسه ای ( حقوقی ) می بایست وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مجوز تاسیس نظارت بر فعالیت ها و انحلال آن ها را صادر نماید.

    شرایط  لازم جهت ثبت موسسه تک فرهنگی:

1) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2).معرفی حداقل 3 نفر به عنوان اعضاء هیات موسس برای موسسه چند منظوره و دو نفر برای موسسه تک منظوره
3) افراد متاهل حداقل باید 25 سال و افراد مجرد حاقل 27 سال داشته باشند.
4) داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن ( به تشخیص مراجع قانونی )
5) داشتن صلاحیت علمی و تخصصی و سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت
6) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم(ویژه ی آقایان)
7) نداشتن سوء پیشینه کیفری به تایید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت
8) مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر
9) داشتن امکانات کافی و مناسب ( به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد )
10) داشتن سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره

    مدارک لازم جهت ثبت موسسه تک فرهنگی:

- یک نسخه اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
- تکمیل درخواست تاسیس با ذکر دلایل توجیهی و معرفی مدیر مسئول
- تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی (توسط همه اعضاء هیات موسس) در 2 نسخه
- فرم تعهد نامه
- کپی برابر با اصل از شناسنامه و کارت ملی
- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به انضمام صورتجلسه هیات مدیره
- کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر)
- چهار قطعه عکس 3 در چهار جدید با درج نام و نام خانوادگی
- کپی برابر با اصل گواهی خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم (ویژه آقایان)
- ارائه سوابق مستند در حوزه فعالیت های پیشنهادی
- اصل گواهی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر برای تمامی اعضای موسس و عدم اعتیاد به مواد مخدر برای مدیر مسوول

    چند نکته :

1. برای موسسات چند منظوره می بایست ضمن تشکیل و تکمیل مدارک پرونده، لوح فشرده حاوی اسکن رنگی تمام مدارک نیز ارسال شود.
2. کلیه فتوکپی های مدارک از قبیل شناسنامه ، کارت پایان خدمت و ... از نصف A4 کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه A4  بزرگ تر نباشد.